Jak získám přístup k Sadě Digital Tool Kit?

  • Přístup zdarma získáte zakoupením tréninkové sady pro Partnery (je obsažena ve startovních sadách pro Partnery: Basic Partner Kit, Advanced Partner Kit a Ultimate Partner Kits)
  • S objednávkou jakékoliv Sady Z4F u objednávek Auto Order
NEBO
  • Ke všem nástrojům můžete získat přístup zakoupením Sady digitálních nástrojů jako jedné položky nebo v rámci předplatného.
Zinzino Customer Service
The post is closed to further comments.