To latest comment

Jaká jsou má práva na odstoupení od smlouvy?

Zinzino Customer Service Report inappropriate content

Comments

    • Zinzino nabízí právo odstoupit od jakékoliv objednávky do 30 dnů bez nutnosti udávat důvod. Pro uplatnění práva na odstoupení nás (Zinzino) musíte informovat o Vašem rozhodnutí odstoupit od dané smlouvy v jednoznačném prohlášení (např. dopis zaslaný poštou, faxem nebo e-mailem). Ze sdělení musí být zřejmé, že jste si jednání rozmysleli. V sekci Zákaznická podpora najdete naše kontaktní informace.
    • POZNÁMKA! Pokud jste Premier Zákazník s předplatným, na Vaše právo na odstoupení se mohou vztahovat jiná pravidla. Více informací o podmínkách najdete v příslušných podmínkách.
    • Pokud si přejete uplatnit Vaše právo na odstoupení: Jste odpovědni za zachování dobrého stavu produktu. Nemůžete ho sice použit, ale samozřejmě ho můžete důkladně prozkoumat. Pokud k nám dorazí zboží poškozené, Zinzino má právo vyžadovat kompenzaci za znehodnocení produktů. Pokud se zboží ztratí v důsledku Vaší nedbalosti, přicházíte o své právo na odstoupení.
    Zinzino Customer Service

Add your comment or create a new post

Vaše jméno a příspěvek mohou vidět všichni. Váš email nebude nikdy veřejně zobrazen.